Blog

Benvinguda de la gerent, Mariona Luis, al Blog de l'IDI

mariona_luis_gerent_IDI

 

L’IDI- Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears és una empresa pública del Govern de les Illes Balears, i és a la vegada l’Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears. Les agències de desenvolupament regional són entitats públiques establertes per les administracions regionals amb l’objectiu de promoure el desenvolupament econòmic de la regió.

Més enllà de fer coses tan diverses com promoure sòl industrial (polígons i naus industrials), articular la política de clusters industrials, promoure l’emprenedoria, fer projectes de millora de la competitivitat en empreses industrials i comerços, o afavorir la internacionalització de les empreses, amb projectes com el PIBS (Fira Nàutica internacional de referència en el Mediterrani), iemprèn (suport a emprenedors), ICAPE (foment de l’emprenedoria en edat escolar), Emblemàtics (identificació i promoció de comerços emblemàtics), Pa d’Aquí (de promoció del consum del pa local), gestionar el Pla d’Indústria, el Pla d’autoocupació, o el Pla d’Internacionalització, l’IDI té una visió panoràmica de l’economia i la política de promoció econòmica que es fa des d’una part significativa del Govern, i que s’ha fet en els darrers anys en la Comunitat Autònoma.

 

 banner_pa_aqui_idi.jpg

 

És per això, i perquè les persones que treballen en l’IDI són persones amb un bon recorregut en el sector públic, que coneixen el teixit empresarial i industrial de ben aprop i que n’han pogut observar la trajectòria en els darrers 20 anys, trobavem a faltar un think tank, un lloc on la visió i els aprenentatges que anam obtenint dels projectes que feim puguin també ser transferits a la societat, perquè si compartim el que sabem, tots vivim millor.

I aquest és el sentit de posar en marxa aquest blog. La visió d’aquest blog és anar explicant la visió i experiències que anam tenint en determinats àmbits, per tal que, qui estigui interessada o interessat, pugui tenir una noció de per què impulsam els projectes que emprenem o quina és la trajectòria que observam en els sectors, o quina visió tenim sobre cap on poden evolucionar les empreses i els moviments econòmics.

 

Equip_huma_ de_ IDI 

Aquest blog es planteja com una suma de contribucions: la idea és que hi escrivim tant les persones que treballam en l’IDI, com els consultors i altres persones especialistes que contractam pels diferents projectes, ja que pensam que tenen un coneixement que pot ser rellevant per les persones que segueixin aquest blog.

Desitjam que el camí que ara comença amb aquesta primera passa, tengui un recorregut que contribueixi al que aquesta Comunitat està cridada a ser.

MARIONA LUIS
Directora gerent de l'IDI 

FEDER

Pàgina carregada en 0.0202 segons. IDI versió 3.2.0-dev