Blog

Digitalitzar-se o desaparèixer

mariona_luis_gerent_IDI

 

Un dels bloggers que seguesc és en Marc Vidal, consultor que treballa en transformació digital combinada amb anàlisi econòmica, a nivell macroeconòmic (estats, continents, regions) i microeconòmic (empreses). Un dels posts que va fer fa més d’un any analitzava la digitalització en el sector del taxi, reivindicant, entre d’altres, com canviarà el paisatge i la vida en les ciutats en el moment que els vehicles autoconduïts passin a formar part del nostre dia a dia: ja no necessitarem un cotxe per anar a la feina, sinó un transport que podrà estar tot el dia i la nit funcionant que, després de dur-nos a fer feina (només en cas de que no puguem fer teletreball), podrà seguir transportant molts altres passatgers amunt i avall.

Això implica molt menys trànsit, no tenir problemes d’aparcament (donat que no caldrà aparcar), poder treballar en el vehicle (ja que no se necessitarà parar atenció a la conducció), més temps per compartir (sense embussos) i moltes altres coses que configuraran un futur per a les següents generacions. Diu en Marc que això està ben a prop, i jo crec que potser no ho està tant com ell ho posa, però que, més prest o més tard, això arribarà.  

Imaginem ara un món que es digitalitza a marxes forçades. Si ets un taxista, fill de taxista, tal volta nét de taxista, i llegeixes això, li recomanaries al teu fill fer-se taxista?

 

 blog/AdobeStock.jpg

 

Idò el mateix està passant en tots els sectors, només que en Marc no en pot parlar, de tots els sectors, no li donaria la vida…!  No crec que hi hagi molts de col·lectius que estiguin observant quina tecnologia impactarà de forma definitiva en el seu sector ni com ho farà, ni que, pels que ho fan, aquesta informació arribi a les pimes (99,8% de les empreses que hi ha en el territori de l’Estat). El que pareix cada vegada més clar és que t’has de digitalitzar si vols estar en el mercat, si no vols desaparèixer a nivell empresarial. I un bon principi per iniciar aquest  camí de digitalització pot ser analitzar quines tecnologies hi ha que poden servir per sistematitzar i automatitzar els processos que necessites executar en la teva empresa. D’això se’n diu fer una Estratègia o Pla de Transformació Digital.

Qualsevol empresa, estigui on estigui digitalment, pot fer un Pla de Transformació Digital. Per fer-ho, s’ha de contractar un consultor especialista en el tema, el que li diem “facilitador digital”, que faci un diagnòstic d’on està la teva empresa a nivell de digitalització (que, al final, implica pensar sobre la sistematització i automatització dels processos que fa l’empresa per produir els seus productes o serveis) i què hi pots fer per sistematitzar-los més, perquè els processos que es poden automatitzar els faci una màquina, capaç de treballar 24 x 7, que no es posa malalta, que no té dies dolents, etc.

No hi ha excusa per no iniciar aquest camí: si no tens doblers per contractar un facilitador per definir aquesta estratègia, tenim una convocatòria que paga el 90% d’aquests costos si ets pime industrial; si no tens doblers per implantar la tecnologia identificada en el pla, pots fer servir la convocatòria de digitalització de la Direcció General de Política Industrial, i/o  demanar un crèdit blan a la convocatòria IDI-ISBA; si et preocupa el futur dels treballadors si automatitzes la seva activitat, pensa que els hi pagaràs perquè pensin, perquè creïn, perquè estiguin tot el dia imaginant com poden millorar els teus productes i serveis, que aniran adquirint noves habilitats.

 

 

Si ets empresari, és el moment de reflexionar sobre la teva organització, i pensar a llarg termini què vols que sigui de gran, observant i tenint molt en compte la trajectòria de la tecnologia. A l’IDI, posam a disposició els nostres recursos per donar resposta a aquest objectiu, parla amb nosaltres.

Com a treballadores i treballadors, és el moment d’autoresponsabilitzar-nos de les nostres carreres professionals i aprendre a aprendre en el nou escenari. Com més habilitat i obertura de ment cap a la tecnologia tens, més fàcil és incorporar nova tecnologia, la qüestió és no baixar mai del coneixement tecnològic, perquè segueix evolucionant i si baixam, després costa més tornar-hi a colcar...

Com a mares i pares, és el moment de transmetre a les nostres filles i fills que “lo único que permanece constante es el cambio”, com va dir Heràclit, més que mai en la història, i que s’han d’autoresponsabilitzar de la seva vida i del seu aprenentatge durant tota la vida.

Com diu en Marc: “o et digitalitzes, o et digitalitzaran”, siguis qui siguis. Benvinguts a la quarta revolució industrial.

MARIONA LUIS
Directora gerent de l'IDI 
 

FEDER

Pàgina carregada en 0.0265 segons. IDI versió 3.2.0-dev