Blog

Exportar o no exportar? Aquesta és la qüestió

 

Quina empresa que disposa d’un producte o servei a vendre no s’ha plantejat mai aquesta qüestió...? El matís és si s’ho planteja per necessitat o com una forma de créixer cap a nous mercats i esdevenir una empresa INTERNACIONAL. Una empresa que surt als mercats exteriors haurà de competir en uns mercats altament qualificats, on la transmissió de valor al client és clau. Això suposarà millorar els processos interns, la qualitat i la productivitat; en definitiva, repercutirà en la seva COMPETITIVITAT. L’aposta per la internacionalització esdevindrà una millora de competitivitat per a l’empresa.

Les empreses que exporten diversifiquen les seves vendes i no depenen d’un únic mercat (el domèstic o local), que les fa vulnerables a com evoluciona la demanda interna. Sens dubte, i d’una forma poc tangible i lenta en el temps, el principal avantatge és que s’adquireix per part de tota l’organització una cultura exportadora/internacional que enriqueix en molts aspectes: el coneixement directe de les principals tendències i innovacions del sector, accés a les millores tecnològiques, coneixement de la competència i de les amenaces futures, l’obertura a noves oportunitats de negoci que permeten innovar en productes, en serveis... els beneficis de traspassar les fronteres són infinits si es realitza des d’un procés de reflexió i planificació.

 

 

Sovint multitud d’empreses comencen plantejant-se la idea d’exportar com a resposta a una oportunitat de negoci. No obstant això, no coneixen al que realment s’enfronten ni els requeriments bàsics necessaris per iniciar-se en el procés d’exportació. Sens dubte, tot producte o servei és exportable, però el procés requereix plantejar-se molts aspectes i sobre tot planificar aquest procés.
Són moltes les qüestions a les quals ha de respondre una empresa que es planteja el repte de vendre els seus productes i serveis cap als mercats internacionals.

Per què exportar quan encara ens queda tant mercat domèstic al qual vendre? Està la meva empresa en condicions d’exportar? Com ho puc saber? Quins riscos implica exportar? Quins riscos assumesc per no fer-ho? Per on començ, a quins països? Quines són les passes a seguir?

La internacionalització no és un procés fàcil ni ràpid, requereix replantejar molts aspectes interns de l’empresa, invertir temps i recursos, i sobretot perseverança i paciència. És un procés costós i lent, però que pot fer créixer el negoci de l’empresa. Fer-ho d’una forma planificada i estructurada permetrà reduir els riscos i fer una assignació més eficient dels recursos i del pressupost.

 

 

El pla d’internacionalització és un pla de negoci per a les activitats de l’empresa als mercats internacionals. Si l’empresa considera que té un producte exportable, i compta amb els recursos necessaris per finançar la seva activitat internacional, a partir d’aquí, es preguntarà què fer? com actuar? per on començar? L’empresa no pot pretendre abordar tots els mercats del món, ni realitzar tot tipus d’accions; els recursos que té són limitats i ha de planificar com els utilitzarà. L’empresa ha de prioritzar mercats i triar aquelles accions que defineixi com més adequades. En definitiva, haurà d’elaborar un pla d’actuació per abordar i desenvolupar la seva presència en els mercats internacionals: és el pla d’internacionalització de l’empresa.

L’elaboració del pla serà un exercici que permetrà a l’empresa reflexionar i analitzar les seves capacitats, debilitats, necessitats, etc., de manera que pugui abordar el seu procés d’internacionalització no d’una manera improvisada sinó amb uns fonaments sòlids que augmentin les possibilitats d’èxit.

El pla no és fix, s’ha d’anar reajustant al llarg del seu desenvolupament sobre la base dels resultats que s’obtenguin i l’experiència de l’empresa. Però és convenient disposar d’un pla temptatiu, una fulla de ruta que marqui un rumb a seguir.

 

BEATRIZ PINO
Cap del servei d'internacionalització de l'IDI 

FEDER

Pàgina carregada en 0.0197 segons. IDI versió 3.2.0-dev