Blog

Mecanismes de finançament alternatiu per a empreses i projectes empresarials

mariona_luis_gerent_IDI

 

Imaginar, dissenyar i executar projectes és una forma de vida que ens fa sentir amos del nostre destí i viure com si cada dia fos el darrer de la nostra vida.

Les persones que tenim aquesta forma de vida seguim el procés següent: veim una cosa que es podria fer millor, imaginam una solució, pensam com la podem implementar, identificam quins recursos necessitam i d’on els podem treure, i implantam aquesta solució. Aquesta solució pot servir a un grup de persones que paguen per rebre-la, i esdevenen clients, a tot un col·lectiu, i esdevenen usuàries i usuaris, a tota una societat, a l’entorn, a la humanitat, a la vida en la Terra.

Sovint, el principal escull que identifiquen les persones que tenen aquesta forma de vida per implantar els projectes que somien és la qüestió dels recursos, d’on treuen els recursos necessaris per implantar el projecte. Sovint, també, aquesta necessitat de recursos és econòmica: necessiten doblers.

Tradicionalment les persones, les empreses i les administracions han recorregut al banc a cercar doblers, i els bancs han establert la seva contribució a la societat guardant els doblers d’uns i invertint-los en projectes d’altres, avalant la seva reputació a partir d’invertir en projectes solvents i rendibles.

 

 

El requisit de la solvència i la rendibilitat de les inversions ha fet que projectes potser menys rendibles que d’altres s’hagin prioritzat en el món financer abans que projectes potencialment menys rendibles però mediambientalment o socialment més viables, amb més sentit.

En els darrers anys, han sortit diferents mecanismes de finançament d’idees i projectes empresarials que venen a cobrir aquest buit. Alguns venen dels mateixos bancs, amb productes del que en deim banca ètica, que observen i trien amb atenció en quin perfil de projectes s’inverteixen aquests doblers, com és el cas de Caixa Colonya, que és la d’aquí, o Triodos Bank.

Fora dels bancs, un altre recurs de finançament alternatiu són les anomenades cooperatives de crèdit. Fiare n’és una.

El capital de risc és una altra opció: grups d’inversors que s’organitzen i inverteixen en uns quants projectes. Aquests projectes, els detecten a través del que en deim fòrum d’inversió, que és un espai on s’ajunten els inversors i els emprenedors, uns cerquen projectes en els quals invertir i els altres cerquen doblers per als seus projectes. A l’IDI posam en marxa ara un fòrum d’inversors, que es farà entre el dia 9 i el 15 de desembre d’enguany. També, si ets inversora o inversor, et pot interessar conèixer el club d’inversors privats de l’IDI, una iniciativa sense entitat jurídica que intenta localitzar i formar inversors privats a les Illes Balears. Feim un curs per a inversors privats entre el dia 9 i el 14 de desembre.

 

 

Finalment, un mecanisme que està servint per aconseguir doblers per a projectes que tenen molt de sentit i reflecteixen una part del que som, com a persones, però no sempre són rendibles (projectes vinculats a indústries creatives i culturals: quadres, llibres, pel·lícules, artesania, natura...), és el finançament col·lectiu o crowdfunding. A l’IDI apostam també per aquest format de finançament, no només per a productes creatius o culturals, sinó per a qualsevol altre projecte que contribueixi a crear la societat que volem. Per això, hem fet un curs sobre crowdfunding durant el confinament, que pots trobar aquí, i estam treballant per identificar les principals plataformes de crowdfunding per a projectes empresarials i continuar promovent aquesta línia de feina.

Pensam que, com a societat, necessitam l’impuls de persones que volen fer projectes, persones que es mouen, persones que es vinculen emocionalment a la seva feina i implanten projectes que van en línia amb el món que volem. 

I el teu projecte ens importa.

MARIONA LUIS
Directora gerent de l'IDI 

FEDER

Pàgina carregada en 0.0185 segons. IDI versió 3.2.0-dev