Blog

Digitalització. No hi ha excusa

 

D’aquí a uns anys, quan tot el que està passant durant i a causa de la pandèmia provocada pel coronavirus s’analitzi en forma de balanç, malauradament obtindrem un terrible resultat socioeconòmic que ara ja podem constatar: la pèrdua de llocs de feina, l’empobriment de la població, els efectes col·laterals en la infància, la desaparició de tantes empreses… i per descomptat, en el vessant més dur, el nombre de morts que ha provocat.

Però ben segur que, en aquest balanç, hi podrem enumerar també algun punt positiu. El primer que em passa pel cap és la solidaritat, la consciència sobre el valor de la família… podria seguir, però realment el que he pensat des de l’inici de la pandèmia és que la COVID-19 ha estat un revulsiu per a la digitalització de les administracions, les institucions i les empreses.

Ara no hi ha excusa; ara és el moment d’analitzar i entendre els beneficis que la digitalització, concretament els conceptes d’Indústria 4.0, aporten a l’empresa, i de fer una passa endavant i definitiva cap a la transformació digital.

 

 

Però què significa realment aquesta transformació? La Indústria 4.0 suposa la digitalització de tots els processos productius de la cadena de valor amb l’objectiu d’arribar al concepte de fàbrica intel·ligent, amb la connectivitat (IOT) i l’anàlisi i explotació de dades per a l’extracció de valor i presa de decisions —dades massives (big data) i aprenentatge automàtic (machine learning)— com a elements clau.

Per descomptat que és tot un repte llançar un projecte de digitalització que implica realitzar canvis importants i adoptar noves tecnologies: la computació al núvol (cloud computing), la utilització de robots, la integració de sistemes (CRM i ERPs), la ciberseguretat, impressió tridimensional (3D) i impressió additiva…. quina o quines en necessitaré?

És important conèixer els conceptes i entendre quines solucions ens hi aporten. Són molt clarificadors els vídeos sobre els conceptes Indústria 4.0, que tenen com a protagonistes a gerents i tècnics d’empreses d’aquí i en què presenten aplicacions reals d’implementació de les tecnologies.

 

 

El pas següent seria saber quin és el punt de partida digital de l’empresa. Només es necessiten quinze minuts per contestar les preguntes de la diagnosi de maduresa digital per a pimes i obtenir-ne un primer informe.

Des de l’IDI hem presentat ja dues convocatòries d’Idigital, estratègia de digitalització industrial, dirigida a empreses industrials que subvenciona en un 90 % la consultoria per obtenir una pla de transformació digital sigui quin sigui el grau de maduresa de l’empresa.

D’altra banda, la Direcció General de Política Industrial cada any convoca ajuts per a la modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial, que subvencionen fins a un 50 % les inversions en digitalització.

Com a darrer recurs, cal recordar que la Línia IDI ISBA que cobreix els interessos, el cost de l’aval i les despeses d’obertura i d’estudi d’operacions de finançament per a inversions productives del sector industrial inclou les inversions per a la transformació digital .

Informació i recursos. És el moment d’assumir el repte i començar. Ja no hi ha excusa.

 

PILAR JORDI
Servei d'Informació i Talent Empresarial

FEDER

Pàgina carregada en 0.0196 segons. IDI versió 3.2.0-dev