Blog

Mirar lluny i a prop a la vegada

mariona_luis_gerent_IDI

 

L’altre dia vaig tenir una conversa amb el Conseller Yllanes que m’ha fet reflexionar sobre la importància, en els moments que vivim, de mirar a prop i lluny a la vegada.

En aquest moment, la despesa pública s’ha de fer amb criteris de curt termini, basada en sanitat i serveis socials. D’acord amb l’antiga dita de donar peix o ensenyar a pescar, estam en un moment en el qual s’ha de donar peix a qui té gana, perquè hem tingut una molt mala pesca aquest estiu.

Però no s’ha de perdre la perspectiva i l’aspiració d’ensenyar a pescar: s’han de comprar canyes, s’han de formar professors de pesca i s’ha de difondre que allò que és important per tenir peix és aprendre a pescar. I això passa per educació, emprenedoria, digitalització i transició ecològica.

 

 

Mirant a prop, s’està fent un esforç tant a nivell nacional, amb el canvi normatiu sobre el sostre de despesa, com a nivell autonòmic, amb l’endeutament per mantenir els pressuposts aquest any i poder equilibrar una mica el daltabaix econòmic derivat de la pandèmia. Però no hem de perdre de vista que aquest endeutament es fa a càrrec del que generaran les generacions futures.

Si miram més lluny, veiem que necessitam canviar de model perquè aquestes generacions futures que ara estam hipotecant tenguin qualitat de vida i puguin anar evolucionant en el futur, perquè puguin constituir societats més justes, més equilibrades, en les quals la majoria de persones visquin millor.

 

 

Aquest canvi de model passa per visionar un futur de les Illes Balears amb manco turistes, amb més capacitat de producció industrial, amb un camp més ben valorat i mantingut, i amb uns volums de coneixement, robotització i digitalització que facin que les persones ens puguem dedicar més a ser persones i manco a ser màquines dirigides per un «sistema» que ningú sap on és. Una economia diversificada (recordem que la recomanació dels economistes és que cap sector copsi més d’un 20 % de l’economia), centrada en les persones i que ens faci més grans, no més petits.

Hi ha d’haver nous nínxols a estudiar sobre quina pot ser la proposta de les Illes Balears a la societat mundial, com ara les persones grans, hàbits d’esbarjo saludables, vida sana, silenci, descans, Mediterrani. Tenim un entorn i un potencial molt favorable per atraure talent basat en coneixement que generi creacions en línia amb aquests nínxols des d’aquí: és el moment de fer-lo valer i aprofitar-lo.

 

MARIONA LUIS
Directora gerent de l'IDI 

FEDER

Pàgina carregada en 0.0265 segons. IDI versió 3.2.0-dev