Blog

L’IDI i el sòl industrial

 

Crec que molta gent no sap que l’IDI impulsa la creació de sòl industrial, polígons i naus modulars des de principis dels anys noranta, primer com a Foment Industrial, SA i a partir de 1997 com a IDI, després de la fusió de Foment Industrial amb l’Institut Balear de Disseny.

L’IDI no és l’únic organisme públic que ha promogut sòl industrial, atès que el consorci publicoprivat Gestur Balear ha promogut també una part important dels polígons industrials de Mallorca.

L’activitat d’ambdues entitats s’ha centrat sempre en la Part Forana i a les illes petites, atès que a Palma la iniciativa privada ha estat la impulsora del sòl industrial existent, amb iniciatives pioneres com Can Valero i Son Castelló.

Enguany, més de trenta anys després, l’IDI presentarà a la societat el Cens del sòl industrial de les Illes Balears, un cens elaborat mitjançant un treball de camp que s’ha dut a terme entre el setembre de 2020 i el gener de 2021. Aquest treball de camp, en el qual he pogut participar, m’ha donat una visió més clara de la realitat empresarial de les Illes Balears; però això dona per a una altra entrada al blog...

  

 

El Cens del sòl industrial o per a empreses de les Illes Balears serà accessible al públic mitjançant el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) de què disposa el Govern de les Illes Balears: la IDEIB. La informació sobre el sòl industrial constituirà una capa d’aquest complex sistema. A més, des de l’IDI estam treballant en la redacció d’una memòria o estudi que reculli la història, el marc normatiu, l’oferta i la demanda de sòl industrial. Les conclusions d’aquest estudi permetran a les institucions i als empresaris disposar d’un diagnòstic de la situació actual del sòl industrial i de les seves perspectives.

I tot això mentre estam a punt d’iniciar les obres d’un nou polígon industrial: el de Porreres, que quan arribi a bon port serà una nova eina al servei d’un poble molt emprenedor com és el porrerenc.

 

JAUME PAYERAS ALZINA
Cap del Servei d'Espais Empresarials i Sòl Industrial

FEDER

Pàgina carregada en 0.0170 segons. IDI versió 3.2.0-dev