Blog

Redissenyant l'entorn

 

«Innovar és empènyer horitzons, imaginar alguna cosa que encara no existeix; és no tenir por d’acostar-se a la línia i mantenir una visió crítica per entendre l’impacte de les pròpies decisions». Anònim

Des de la nostra experiència, a partir de la interacció amb petits productors observam com la suma de petites iniciatives pot transformar la manera de fer i de relacionar-nos, i com aquestes petites iniciatives, idees i projectes, poden contribuir a fer grans coses que generen un impacte en el nostre entorn... d’aquí sorgeix LOOP.

La nostra visió del projecte que us presentam és que serveixi per reflexionar, per inspirar, en definitiva, per materialitzar projectes que en aquests moments poden semblar embrionaris i visionaris, fomentant així la implementació de noves empreses emergents i que serveixi d’inspiració a altres dissenyadors, creatius i productors.

 

 

LOOP és una paraula anglesa que significa «bucle», un concepte en el qual el punt d’inici és el punt final. Aquest nom transmet el que volem expressar i posar en valor: el disseny i la circularitat. Utilitzar matèries primeres més sostenibles, investigar en nous materials innovadors i la cerca de solucions que requereixen de recursos més sostenibles per aconseguir la mateixa funcionalitat i qualitat; aquest és el propòsit del projecte.

La contribució a redissenyar l'entorn i fer-lo un lloc millor no sols es realitza des de la creativitat i el disseny, sinó que també es requereixen fabricants i productors que treballin conjuntament amb altres disciplines. Les indústries creatives són rellevants per a concebre nous productes, nous models de negoci, noves maneres de fer i de pensar.

LOOP és una aposta per crear una nova generació de productes, fent les coses de manera diferent amb la mateixa qualitat i el mateix disseny; tota crisi és una oportunitat que ben utilitzada pot ser aprofitada per convertir un material, un residu o una matèria primera en un material de primera qualitat. Podem redissenyar el nostre entorn, podem redissenyar la nostra economia per coexistir amb la naturalesa i convertir aquests nous materials en símbols de canvi, en productes innovadors i atractius que generin expectació. Tenim un temps limitat per donar un gir a la nostra economia i fer de l'ecologia la columna vertebral dels negocis del nostre entorn.

 

 

Amb el projecte LOOP, DISSENY I CIRCULARITAT, posam en valor les creacions que comparteixen aquests valors i es fomenta la participació d’equips multidisciplinars per compartir i generar coneixement, així com afavorir connexions i sinèrgies entre empreses per sensibilitzar així el conjunt de sectors empresarials de la importància de connectar la creativitat i la circularitat.

En concret, la plataforma LOOP vol aconseguir:

a) Donar visibilitat als treballs d’alguns dissenyadors i productors locals de les indústries creatives de les Illes a través d’una plataforma digital, pensada per convertir aquests nous materials en símbols de canvi, en productes innovadors que serveixin d'inspiració i generin una acceleració en la revolució dels materials.

b) Convidar a dissenyadors i productors a fer recerca de noves creacions, en línia amb una nova generació d'estètica i funcionalitat, per assegurar-nos que tot el que cream es pugui regenerar, reutilitzar o transformar.

c) Fomentar el treball en xarxa per connectar dissenyadors, creadors, fabricants i mercats. Beneficiar a la comunitat d’emprenedors i productors locals a través de millorar la seva connectivitat.

d) Incorporar el màxim de disciplines creatives relacionades amb el disseny: dissenyadors, arquitectes, professionals, investigadors, escoles de disseny, centres tecnològics, etc., en la producció local.

e) Sensibilitzar en relació amb la importància del disseny i la circularitat mitjançant l’organització de xerrades i exposicions.

 

 

CRISTINA SANTANDREU RIERA I BEATRIZ PINO ROCA
Tècniques de l'IDI

FEDER

Pàgina carregada en 0.0197 segons. IDI versió 3.2.0-dev