Blog
Experiència com a dinamitzador de l'emprenedoria i Formació Professional
[ 14/10/2020 05:10 ]

                    Des de l'any 2013 impartesc tallers a instituts d'FP a Balears, dins el "Pla Integral d'Impuls de les Capacitats Emprenedores "(ICAPE)", amb l'objectiu d'aconseguir que els alumnes millorin la seva capacitat de treballar en equip, aprenguin a prendre decisions, planificar, assumir responsabilitats, fer presentacions i aprenguin a crear un projecte empresarial. En definitiva, un programa dissenyat perquè els alumnes i les alumnes arribin a assolir les capacitats emprenedores . . .

Benvinguda de la gerent, Mariona Luis, al Blog de l'IDI
[ 15/09/2020 05:09 ]

  L’IDI- Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears és una empresa pública del Govern de les Illes Balears, i és a la vegada l’Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears. Les agències de desenvolupament regional són entitats públiques establertes per les administracions regionals amb l’objectiu de promoure el desenvolupament econòmic de la regió. Més enllà de fer coses tan diverses com promoure sòl industrial (polígons i naus industrials), articular la pol . . .

Digitalitzar-se o desaparèixer
[ 15/09/2020 05:09 ]

  Un dels bloggers que seguesc és en Marc Vidal, consultor que treballa en transformació digital combinada amb anàlisi econòmica, a nivell macroeconòmic (estats, continents, regions) i microeconòmic (empreses). Un dels posts que va fer fa més d’un any analitzava la digitalització en el sector del taxi, reivindicant, entre d’altres, com canviarà el paisatge i la vida en les ciutats en el moment que els vehicles autoconduïts passin a formar part del nostre dia a dia: ja no necessitarem un co . . .

FEDER

Pàgina carregada en 0.0227 segons. IDI versió 3.2.0-dev