Blog
Experiència com a dinamitzador de l'emprenedoria i Formació Professional
[ 14/10/2020 05:10 ]

                    Des de l'any 2013 impartesc tallers a instituts d'FP a Balears, dins el "Pla Integral d'Impuls de les Capacitats Emprenedores "(ICAPE)", amb l'objectiu d'aconseguir que els alumnes millorin la seva capacitat de treballar en equip, aprenguin a prendre decisions, planificar, assumir responsabilitats, fer presentacions i aprenguin a crear un projecte empresarial. En definitiva, un programa dissenyat perquè els alumnes i les alumnes arribin a assolir les capacitats emprenedores . . .

FEDER

Pàgina carregada en 0.0206 segons. IDI versió 3.2.0-dev