Programas IDI

L'IDI participa en els següents programes:

✔ ICAPE- Pla integral d'iimpuls de les capacitats emprenedores en educació. Un programa impulsat de manera conjunta per la Conselleria d’Educació i Universitat i la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, que coordina l’IDI. Aquest projecte educatiu impulsa els valors de la persona, les capacitats emprenedores i familiaritza als estudiants amb el concepte de responsabilitat social.

✔ IndustrtiaIB- La Direcció General de Política Industrial ha elaborat el Pla Estratègic Industrial 2018-2025 que vol potenciar el desenvolupament de l’activitat industrial, i augmentar els paràmetres de productivitat, competitivitat i qualitat. El Pla Estratègic Industrial és un instrument fonamental per assolir els objectius de diversificació i millora del model productiu, que orienten les polítiques de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. 

✔ Iemprèn- Neix arran de l’aprovació del Pla d’autoocupació i foment de l’emprenedoria 2017-2020 del Govern de les Illes Balears. L’IDI és l’organisme encarregat de desenvolupar i dur a terme les accions contemplades al Pla d’autoocupació i foment de l’emprenedoria. El programa dona suport a nous projectes empresarials, de forma personalitzada, des de la fase inicial de la idea de negoci fins a la posada en marxa del projecte, avaluant-ne la viabilitat per tal de facilitar el seu manteniment, creixement i èxit en el temps.

✔ PIEIB- El Pla d'internacionalització de les empreses de les Illes Balears, és una eina de coordinació de les institucions especialitzades a Balears, on s'ofereixen de forma conjunta tots els recursos i serveis a disposició de les empreses per afavorir la seva internacionalització: Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, IDI, ICEX i Cambres de Comerç de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. El Pla neix l'any 2012 amb l'ànim d'esdevenir una eina útil per als seus principals destinataris, que són els emprenedors i les PIME de les Illes Balears, les associacions empresarials i professionals i la societat balear en el seu conjunt.

✔ Icomerç- És un programa de l’IDI adreçat a tots els municipis de les Illes Balears amb la missió de fomentar actuacions que permetin impulsar i dinamitzar l’activitat comercial, i que ajudin a millorar la competitivitat dels comerços. Aquest programa es fa en col·laboració amb els ajuntaments, diferents administracions, organismes i agents del món del comerç.

✔ Fons Feder- El Programa Operatiu FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020 està destinat a millorar les capacitats de recerca i innovació de les pimes locals, a afavorir la implantació de les TIC, millorar la competitivitat de les pimes, a promoure el canvi cap a una economia amb baixes emissions de carboni, i a millorar el medi ambient.

FEDER

Pàgina carregada en 0.0378 segons. IDI versió 3.2.0-dev