Programa Xpande: aconsegueix un pla d'internacionalització gratuït


Organisme emissor: Cambra de Comerç de Mallorca
Data des-de: mircoles, 18 de mayo de 2022
Data fins al: viernes, 17 de junio de 2022
Categoria: Ajutssubvencions
Adreçat a:
Temes:
Àmbit: Mallorca
Descripció:
Xpande és un programa de suport a l'expansió internacional, dirigit a pimes i autònoms de Mallorca que desitgin iniciar-se en l'exportació o consolidar-se en un mercat exterior. Gràcies a aquest programa, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), 5 empreses de Mallorca obtindran un pla d'internacionalització segons les seves necessitats reals i una ajuda econòmica per a poder començar amb la seva implementació.

El programa consta de:

FASE I: Elaboram un pla d'exportació pel teu mercat objectiu i et dotam dels coneixements necessaris per a enfortir-te en ell.

FASE II: Ajudes econòmiques per al desenvolupament del procés d'internacionalització de la teva empresa. Subvencionat fins a un 50% pel Fons FEDER per a inversions d'un màxim de 9.000€. Això significa que rebràs un màxim de 4.500€ contra despeses realitzades.

El termini de presentació de sol·licituds comença el dimecres, 18 de maig, a les 9h i acaba dia 17 de juny a les 14h o fins a esgotar pressupost.

Les sol·licituds han de presentar-se amb signatura digital a través de la seu electrònica de la Cambra de Comerç de Mallorca.

Enllaços:
https://www.cambramallorca.com/noticias/14015/programa-xpande-aconsegueix-un-pla-dinternacionalitzacio-gratuit
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/61/1110746
https://www.cambramallorca.com/cat/