Noticas IDI

Convocatòria d'ajuts a l'ocupació autònoma 2019

 

Les persones autònomes ja poden sol·licitar els ajuts destinats a promocionar l'ocupació autònoma, impulsats per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i cofinançades pel Fons Social Europeu, pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social a través de la Direcció General de Treball, Economia i Salut Laboral i l'IDI.

Aquesta convocatòria presenta tres programas d'ajuts:

- Programa 1: destinat a promocionar l'ocupació autònoma de persones en demanda d'ocupació.
- Programa 2: orientat al manteniment de l'activitat per compte propi. Inclou dues línies:

Línia 2.2. Per afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
Línia 2.3. Per fomentar el relleu generacional.

- Programa 3: adreçat a fomentar la consolidació i creixement del projecte d'ocupació. Està integrat per altres tres línies:

Línia 3.1. Per al reenfocament del projecte d'autoocupació.
Línia 3.2. Per a la primera contractació d'un treballador per compte d'altri.
Línia 3.3. Per a la inserció de treballadores i treballadors autònoms col.laboradors.

Les activitats que es poden subvencionar s'han d'iniciar i desenvolupar entre l'1 d'octubre de 2018 i el 31 d'agost de 2019. El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 9 d'abril i acaba el 6 de setembre de 2019.

Per a la sol·licitud d'ajudes a l'inici d'activitat i per a les ajudes per reenfocar el projecte, s'ha de realitzar la formació en línia i presentar el pla d'empresa requerit segons la línia sol·licitada.

En cas de sol·licitar l'ajut per relleu generacional s'ha de presentar una memòria.

Bases de la convocatòria

Més informació i tràmits

 

FEDER

Pàgina carregada en 0.0224 segons. IDI versió 3.2.0-dev