Noticas IDI

Publicats els ajuts per a la modernització de les indústries

 

La DG de Política Industrial ha presentat un conjunt d’ajuts per a l’impuls de la millora de la competitivitat i la productivitat de les empreses industrials de les Illes Balears, finançats amb 3,5 milions d’euros.

Aquestes mesures preveuen subvencions per a la modernització de l’estructura productiva de les indústries (1,5 milions d’euros), per a la digitalització de les indústries (1,2 milions d’euros), així com un nou ajut per a la modernització de l’eficiència energètica del sector (800.000 euros).

El termini per presentar les sol·licituds és del 16 de juny al 16 de juliol, ambdós inclosos.

Les convocatòries que s’aproven són les següents:


1. Ajuts per a la modernització de l’estructura productiva de les indústries

Aquesta convocatòria, dotada amb 1,5 milions d’euros, finança l’adquisició d’actius fixos i inversions materials associades als processos industrials, que han de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada, amb l’objectiu de promoure el teixit industrial, fomentar la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, així com aconseguir un posicionament estratègic de la indústria dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les micro, petites i mitjanes empreses industrials de les Illes Balears que, concretament, presentin projectes per a l’adquisició de material, accessoris i maquinària per a la producció; per dur a terme projectes de disseny, innovació industrial i l’adquisició de prototips, o per a l’adquisició d’actius materials destinats a la millora de la logística i l’emmagatzematge. El 2018 es varen beneficiar d’aquests ajuts aproximadament 100 pimes industrials.

Consultau el BOIB

Accediu al tràmit

2. Ajuts per a la modernització de l’estructura digital de les indústries

Finançada amb 1,2 milions d’euros, aquesta convocatòria s’adreça a la promoció i la implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC).

Mitjançant aquesta convocatòria es poden subvencionar despeses per a la digitalització de sistemes productius, elements digitals associats al comerç electrònic, dissenys de pàgina i entorns web, així com l’adquisició d’ordinadors, SAI, PDA i iPAD, impressores, impressores 3D, perifèrics i similars, programes informàtics i TIC, sempre que estiguin destinats a la digitalització dels sistemes productius.

Consultau el BOIB

Accediu al tràmit

3. Nou ajut per a la modernització de l’eficiència energètica de les indústries

Aquesta convocatòria, que es publica per primera vegada, amb un import de 800.000 €, promourà actuacions destinades a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica de la indústria en l’àmbit territorial de les Illes Balears, mitjançant la substitució d’actius fixos i l’adquisició d’inversions materials i immaterials associades al procés industrial.

Entre les actuacions subvencionables hi ha l’adquisició i la instal·lació de lluminàries més eficients energèticament per substituir les existents en fàbriques de producció, magatzems i similars; l’adquisició i instal·lació d’implantació de sistemes de gestió energètica, mesura i control dels consums i variables energètiques de l’empresa; l’adquisició i instal·lació de sistemes de millora del rendiment dels equips existents, com ara variadors de freqüència en motors, incorporació de motors d’alta eficiència energètica en equips i similars; l’adquisició i instal·lació de sistemes de fred i calor industrial més eficients energèticament, així com projectes i documentació tècnica de les actuacions executades.

Consultau el BOIB

Accediu al tràmit

FEDER

Pàgina carregada en 0.0199 segons. IDI versió 3.2.0-dev