Noticas IDI

L'IDI s'alinea amb els ODS més relacionats amb el món empresarial

 

 

Com ja avançavem la setmana passada, l’IDI com a agència de desenvolupament regional, ha de ser l’entitat que participi activament en la introducció dels ODS dins el teixit empresarial balear.

La directora gerent de l'IDI, Mariona Luis, explica en aquesta entrevista la importància d'alinear els projectes empresarials amb els ODS i els beneficis que aquest canvi aportarà als nostres usuaris.

- Quin és el pla d'actuació per a l'IDI per als propers quatre anys?

La proposta per als propers quatre anys és que l'IDI sigui una entitat que contribueixi al desenvolupament regional a través de la introducció de canvis en les converses que es produeixen en el món empresarial. Ens trobam en un entorn VUCA (de les sigles en anglès, volàtil, incert, complex i ambigu) en el qual és necessari obrir-se a noves formes de funcionar i establir els objectius empresarials des d'un altre punt de vista: això implica pensar en el llegat que deixam als nostres fills i a la Terra en conjunt.

És per això que des de l'IDI ens alineam amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), que és un recurs que els experts en diferents àmbits de Nacions Unides han posat a l'abast de tots els països per fer un gir cap a la sostenibilitat de la vida (humana) a la Terra. Els objectius es varen definir l'any 2015, amb la proposta de fer-los realitat l'any 2030.

La idea és que qualsevol organització pot fer un gir estratègic per al compliment d'aquests objectius, que segons els experts són els que poden contribuir a fer que les següents generacions sobrevisquin.

Cada objectiu té un conjunt detallat de desafiaments o metes que poden fer-lo realitat, i en la web dels ODS també hi ha diferents propostes perquè, no només les organitzacions, si no qualsevol persona pugui contribuir a fer-los realitat.

- Per què és necessari alinear els projectes de l'IDI amb els ODS?

És necessari alinear els projectes de l'IDI amb els ODS per garantir que, amb la feina que fem des de l'IDI, contribuïm a la visió compartida d'un planeta que pugui ser un lloc per viure per a les futures generacions.

- Quins beneficis pot aportar aquest canvi als nostres usuaris?

Jo crec que als usuaris, emprenedores, emprenedors i empreses, aquest canvi pot contribuir a un canvi de discurs que necessitam per millorar la Vida de les generacions futures, i en general la Vida a la Terra. Crec que hem de prendre decisions pensant a 100 anys vista, qüestionar-nos sobre el llegat que deixam i l'impacte que produïm en el camí.

Per altra banda, aquest canvi de discurs pot afavorir la millora de la competitivitat de les empreses, que vendrà determinada per canvis en els models de consum, en la forma d'entendre la Vida dels seus clients, que des de diferents àmbits es creu que progressivament s'anirà alineant amb la visió ODS.

Una bona decisió estratègica per a l'empresa és fer un gir i donar resposta als desafiaments que plantegen els ODS. La idea és impulsar aquest gir com abans millor, perquè cada vegada hi ha més consciència entre els clients, i serà més competitiu qui tengui un model de negoci més en línia amb el que representen els ODS, ja que això determinarà cada vegada més les decisions de compra.

Això no és una qüestió de Responsabilitat Social Corporativa, sinó d'estratègia de l'empresa orientada a contribuir als ODS, virar el model de negoci. Crec que des de l'IDI podem contribuir a això amb programes de digitalització, modernització industrial, reindustrialització, disseny, emprenedoria, etc.

- Des del teu punt de vista, quins són els ODS amb els quals podem treballar des de l'IDI i que afecten més als nostres usuaris?

Efectivament, des de l'IDI no treballarem tots els objectius, ja que pel tipus d'organització que és l'IDI no hi té molt a dir amb temes com Fi de la Pobresa o Salut i Benestar, per exemple.

En concret, pensam que l'IDI hi té a dir amb objectius més relacionats amb el món empresarial, com ara Igualtat de gènere, Treball decent i creixement econòmic, Indústria, innovació i infraestructura, Producció i consum responsables, i Pau, justícia i institucions sòlides.

En determinats projectes, com ara el Palma International Boat Show (la fira nàutica) també s'han de tenir en compte objectius com el de Vida submarina, i a mesura que desenvolupem noves iniciatives s'haurà de veure si hem de tenir en compte algun altre ODS per garantir que la feina que fem a l'IDI contribueixi a donar resposta a aquests objectius.

- Què pot fer un emprenedor i una petita o mitjana empresa per contribuir a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible?

El que faria jo en primer lloc és revisar a fons la web dels ODS i, concretament, l'apartat de "Metas del objetivo". Aquestes són les coses a les quals les organitzacions hem de donar resposta, i sens dubte són punts de reflexió sobre els desafiaments dels pròxims anys.

Per exemple, dins de l'objectiu "Igualtat de gènere", hi ha un desafiament que diu "Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres". Ens hem de preguntar en quina mesura la identitat digital de la meva empresa contribueix a promoure l'empoderament de les dones; i concretar accions en cas de que no s'estigui treballant en aquesta línia.

Una acció que poden fer les empreses és que la persona que actualitza la identitat digital de l'empresa faci un curs sobre llenguatge no sexista, per exemple.

Un altre exemple més relacionat amb el món empresarial, en el cas de Creixement empresarial i treball decent: "Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra". En quina mesura una empresa està incrementant la seva productivitat a través de la modernització tecnològica i la innovació? Si l'empresa veu que no hi està contribuïnt, ha de saber que a l'IDI podem ajudar-la.

Des del Govern es fan polítiques de suport a aquest increment de productivitat i és fonamental que les empreses hi comencin a treballar, no només per consolidar la seva competitivitat actual i tenir més ingressos, sinó també per garantir la supervivència a la Terra.

FEDER

Pàgina carregada en 0.0209 segons. IDI versió 3.2.0-dev