Noticas IDI

La RSE una cursa de fons cap a la sostenibilitat

 

L'IDI, en col·laboració amb Eticentre i la DG de Transparència i Bon Govern, ha redactat una Guia de Consulta així com un Qüestionari RSE per valorar el nivell d'actuacions en matèria de responsabilitat social empresarial que tenen actualment les empreses. Si la vostra no està preparada en aquests moments per desenvolupar de forma immediata les propostes, no us desanimeu, pensau que la RSE és una cursa de fons cap a la sostenibilitat.

Tant la guia com el qüestionari van dirigits a les empreses, persones emprenedores o autònomes en el desenvolupament d'actuacions en matèria de Responsabilitat Social Empresarial.

Per Responsabilitat Social Empresarial (RSE) s'entenen les diferents accions, que en benefici d'altres, realitza l'empresa i la manera en què aquesta es relaciona i integra amb la societat. Però la RSE està formada per moltes actuacions en contínua evolució que van més enllà de la normativa, i que tenen molt a veure amb els nostres principis ètics, valors.  

El Qüestionari RSE s'ha elaborat a partir de quatre preguntes simples. Amb aquesta base i després de triar la tipologia de la vostra empresa, planteja una sèrie de qüestions més concretes. A la Guia de Consulta hi trobareu definicions, models, llistats d'idees i exemples que us ajudaran a comprendre el contingut de les preguntes plantejades al qüestionari, així mateix us serviran de suport en el desenvolupament de les actuacions en matèria de RSE.

Com a referència de caràcter general, al qüestionari s'utilitzen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, aprovats l'any 2015.

FEDER

Pàgina carregada en 0.0249 segons. IDI versió 3.2.0-dev