Noticas IDI

Impulsar la supervivència dels comerços emblemàtics de les Illes

La Direcció General de Comerç, a través de l’IDI, ha posat en marxa un projecte per identificar els establiments emblemàtics de les Illes Balears.

L’objectiu és posar en valor els negocis o elements que han aconseguit perdurar al llarg del temps i que són una senya d’identitat dins dels seus municipis. El director general de Comerç, Miquel Piñol, enviarà una carta adreçada als regidors de Comerç dels municipis per tal d’informar-los del projecte i iniciar el procediment de catalogació.

La primera fase consistirà en la identificació dels comerços susceptibles de considerar-se emblemàtics. Cada municipi elaborarà el llistat d’establiments en base al compliment d’uns criteris, com són tenir la mateixa activitat des de 1970, dur a terme un ofici singular, o tenir elements tangibles d’interès patrimonial. A més, també es tendran en compte negocis amb més de 50 anys que, tot i no complir cap dels requisits anteriors, són generadors d’identitat. Els municipis han de fer arribar la informació a l’IDI abans del dia 15 de novembre.

Un cop identificats els establiments, la DG de Comerç i els diferents ajuntaments implicats podran dur a terme diferents iniciatives relacionades amb els emblemàtics, com per exemple programes d’ajuts per fomentar-ne la supervivència. També es pot crear una senyalització especial dels negocis i elaborar rutes turístiques al municipi per visitar els comerços.

El projecte d’establiments emblemàtics dels municipis de les Illes Balears està alineat amb el catàleg presentat per l’Ajuntament de Palma, a través de Palma Activa.

FEDER

Pàgina carregada en 0.0269 segons. IDI versió 3.2.0-dev