Noticas IDI

Les Illes Balears, regió altament emprenedora

Aquest matí s’han presentat els resultats de l’informe GEM, un observatori internacional del fenomen emprenedor, que es realitza amb periodicitat anual a totes les comunitats autònomes. L’informe de l’any 2018 és el segon que es fa a les Illes Balears, gràcies a la col·laboració entre la Universitat i el Govern de les Illes Balears, a través de l’IDI.

Els resultats de l’informe GEM Illes Balears 2018 permeten disposar d’una diagnosi de l'activitat emprenedora a les Illes Balears i de tots els factors de l'entorn que actuen com a impulsors i com a fre d’iniciatives empresarials noves. Entre les conclusions principals, destaca que les Illes Balears mantenen de manera estable la seva posició històrica com a regió altament emprenedora. Les Illes Balears es perfilaren, el 2018, com una de les regions espanyoles i europees amb més bones dades d’emprenedoria. Per exemple, a les Illes es perceben oportunitats per emprendre a curt termini (6 mesos, per sobre de la mitjana nacional, un 31,45% a les Illes davant un 29,10%, la qual cosa és un factor clau de confiança.

Enguany, com a novetat, l’IDI ha organitzat una jornada amb agents de l’ecosistema emprenedor durant la qual s’han posat damunt la taula actuacions per millorar l’emprenedoria tenint en compte els resultats de l’informe GEM. A la jornada hi han participat representants de totes les entitats involucrades en el teixit emprenedor balear: IDI, Fundació BIT, FUEIB, IFOC, ISBA, Palma Activa i Servei de Promoció Empresarial.

Els experts participants han plantejat quatre eixos de foment de l’emprenedoria comuns entre els agents a nivell operatiu: l’aportació de recursos (suport a la persona emprenedora i informació sobre la possibilitat de finançament), el foment de l’emprenedoria com a opció professional, l’assessorament inicial a les persones emprenedores, i el seguiment fins al 3r any de vida del projecte.

El Rector de la UIB i el vicepresident del Govern de les Illes Balears han aprofitat l’acte de presentació del GEM per renovar la col·laboració entre la UIB i l’IDI amb la signatura del conveni de la Càtedra ICAPE, un projecte d’impuls de l’emprenedoria i la generació de projectes empresarials nous. L’acord signat suposa que l’IDI lliurarà a la UIB 26.000 euros per finançar activitats destinades a fomentar l’esperit i la vocació empresarials.

FEDER

Pàgina carregada en 0.0224 segons. IDI versió 3.2.0-dev