Noticas IDI

Instruccions de l’Ambaixada d'Espanya per a la importació de materials

L’oficina econòmica i comercial d’Espanya Cantón (Ambaixada d’Espanya) ha publicat els procediments a seguir per a la importació de materials procedents d’altres països, com puguin ser els equips de protecció per al COVID-19.

Respecte a la importació de material sanitari de la Xina, es suggereix contactar amb un operador logístic especialitzat, que podrà assessorar sobre el transport i els tràmits.

En el document adjunt s’expliquen els procediments a seguir i es proporciona un llistat de transitaris a la zona sud de Xina. Clicau aquí per veure el document

Font: Oficina económica y comercial de España en CANTÓN (Embajada de España)

Per a la importació de material, actualment es distingeix:

a) Importació estàndard

i) Obtenció d’una llicència prèvia de funcionament d’instal·lacions; l’atorga l’Agència Espanyola de Medicaments (AEMPS)
ii) El producte ha de tenir el marcat CE.

b) Importació excepcional: Compra pública de mascaretes sense marcat CE.

i) Excepció temporal d’acceptar la comercialització de mascaretes sense marcat CE.

c) Importació per a ús propi de l’empresa de guants i mascaretes de protecció:

i) No s’exigirà llicència com a importadors de productes sanitaris.
ii) S’exigirà que el producte tingui el marcat CE acreditat.
iii) Les empreses importadores hauran de presentar una declaració del representant legal.
iv) En cas que no disposin de marcat CE, haurà de contactar amb la AEMPS (psinstal@aemps.es)

Cal tenir en compte que, degut a la crisis d’aprovisionament sanitari actual, la informació i recomanacions poden canviar en qualsevol moment i els procediments es poden veure modificats. 

Es recomana deixar-se assessorar durant tot el procés per un transitari i/o despatx de duanes de confiança, que acompanyi en tot el procés d’importació.

FEDER

Pàgina carregada en 0.0279 segons. IDI versió 3.2.0-dev