Noticas IDI

Nova convocatòria de la línia de finançament industrial IDI-ISBA

L’IDI llança, juntament amb la Societat de Garantia Recíproca ISBA SGR, la tercera convocatòria de la línia de finançament industrial per facilitar que les empreses puguin accedir a un préstec per invertir en millora de la producció industrial. L’IDI destina un milió d’euros a la convocatòria, que suposen una injecció de 10 milions d’euros en línies de finançament per a inversió. Aquesta iniciativa és una actuació que deriva del Pla estratègic industrial 2018-2025. 

La línia d’ajudes està destinada a subvencionar durant l’any 2020 les despeses financeres derivades d’inversions productives, inversions en eficiència energètica i en transformació digital de microempreses, petites i mitjanes empreses industrials, en el marc del Pla Estratègic Industrial 2018-2025.

D’acord amb les bases, la línia de subvenció permetrà generar inversions per un import global de 10.000.000 € de la inversió principal i fins a esgotar-se els fons pressupostats. Del total autoritzat, l’IDI destinarà 480.000 € a cobrir interessos de les inversions financeres, mentre que 420.000 € cobriran els costs d’avals de l’ISBA i 100.000 € finançaran els costs derivats de les operacions financeres, concretament els costs d’estudi.

Es podran beneficiar d’aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns domiciliades o que duguin a terme un projecte d’inversió per a la millora dels processos productius o de producte i que desenvolupin una activitat industrial d’algun dels epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) corresponent a activitats empresarials i serveis complementaris a la indústria.

Les convocatòries de 2018 i 2019 varen beneficiar a 195 empreses industrials, i va suposar una inversió total de 21,7 milions d’euros. L’import mitjà avalat per empresa va ser de 95.000 euros. S’ha destacar que del total d’operacions formalitzades, un 30% varen ser inversions amb component innovador. Pel que fa als sectors que més han sol·licitat l’ajuda durant els dos anys anteriors, són el d’alimentació, instal·ladors i fabricació de productes metàl·lics. No obstant, tots els sectors industrials s’han acollit a les convocatòries anteriors.

Aquí trobareu més informació de la convocatòria.

 

 

 

FEDER

Pàgina carregada en 0.0214 segons. IDI versió 3.2.0-dev