Noticas IDI

L'IDI col·laborarà amb l’associació de promoció d’economia solidària REAS

L'IDI, a través del seu programa iemprèn, inicia una col·laboració amb la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears), una associació sense ànim de lucre de promoció de l’economia solidària, per tal d’oferir els serveis d’orientació empresarial als associats de REAS.

Així, la propera setmana es dura a terme la primera acció que consistirà en una anàlisi de la situació actual i l’entorn econòmic i empresarial, així com una previsió de l’escenari post Covid-19 a les Illes Balears. A partir d’aquí, els orientadors d’iemprèn mantindran reunions amb cada un dels associats a REAS per tal de planificar l’estratègia de l’entitat en qüestió.

A més, l’acord contempla que REAS passi a formar part de la Xarxa de Serveis Públics Empresarials de les Illes Balears, gestionada per l’IDI, i que inclou les associacions i els ens que treballen per donar suport a l’emprenedoria i l’empresa. Per una altra banda, persones procedents dels serveis d’orientació de les entitats de REAS es podran beneficiar de tots els serveis de suport a la creació d’empresa, a través del sistema de derivació del programa iempren. Igualment seran derivades per l’IDI a REAS les consultes sobre creació d’entitats d’inserció així com les de persones en risc d’exclusió que vulguin emprendre.

La missió de REAS Balears és potenciar l’economia solidària com a un instrument que permeti desenvolupar una societat més justa i sostenible, treballant per aquest objectiu des d’una òptica múltiple: l’econòmica, la social, l’ambiental i la cultural.

L’economia solidària aspira a construir un nou model de societat redefinint el paper de l’economia. Aquesta necessitat sorgeix del progressiu deteriorament social, econòmic, laboral, humà, polític i ambiental de les societats actuals. Les principals conseqüències socials d’aquest deteriorament són l’increment de la pobresa i de les desigualtats, l’atur i l’exclusió.

Els socis de REAS Balears són Associació Candela Projectes Solidaris, Associació S’Altra Senalla, Bauma Altres Perspectives S. Microcoop., Càritas Mallorca, Càritas Menorca, Deixalles Inserció i Triatge Empresa d'Inserció, Deixalles Serveis Ambientals Empresa d'Inserció, Ecoprest S.L.L., Eines x Inserció Empresa d'Inserció, Fundació Deixalles, Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS), Mestral Inserció i Medi Ambient Empresa d'Inserció, Projecte Home Balears Inserció, Slow Food Illes Balears, Triam de Tot Empresa d'Inserció.

FEDER

Pàgina carregada en 0.0207 segons. IDI versió 3.2.0-dev