Noticas IDI

Convocada consulta per identificar empreses locals productores de material sanitari

L'emergència sanitària que ha generat la propagació de la COVID-19 a tot el món ha obligat els governs a adoptar mesures de tota mena per lluitar contra l'onada de contagis i mitigar els efectes econòmics i socials que aquest fenomen està produint. Per aquest motiu, es convoca una consulta preliminar del Mercat referent a la identificació d'empreses locals amb capacitat per a produir material sanitari.

El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) necessita adquirir, mitjançant tramitació d'emergència, el subministrament de bates de protecció, guants, màscares, bussos, davantals de plàstic, ulleres, caputxes, calces, pantalles, solució hidroalcohòlica i viricida i qualsevol altra que es prevegi necessària per al tractament i prevenció de la COVID-19.

És important planificar aquesta adquisició, amb una visió a mig-llarg termini i per això es pretén fomentar l'adquisició a empreses locals, que tinguin o puguin tenir la capacitat de produir el material esmentat.

La finalitat de la consulta és analitzar el mercat i identificar possibles proveïdors locals, materials i preu d'adquisició estimat del material identificat a l'Annex 1.

Aquest llistat de materials no és limitatiu, en el sentit que s'acceptaran propostes d'inclusió de nous materials que puguin ser produïts per empreses locals i que afavoreixen el tractament de control de la pandèmia.

El formulari per sol·licitar accés, el detall del material que es sol·licita, així com les seves quantitats, característiques tècniques i normativa a complir per cada un d'ells es troba especificat a l'Annex 1Annex 2 i Annex 3. La consulta és oberta per a la participació de totes les empreses interessades a presentar a l'IB-Salut les seves ofertes i propostes. Podeu consultar la Resolució de la convocatòria.

El termini per a participar en la consulta finalitzarà a les 14 hores del dia 15 de maig de 2020. Les consultes relacionades amb el contingut de la consulta o la seva interpretació es podran formular a través del correu electrònic lydia.soria@ibsalut.es.

La presentació de les propostes es realitzarà físicament o electrònicament en el Registre del Servei de Salut de les Illes Balears, Direcció General. 

Així mateix, us recordam que des de la plataforma de col·laboració empresarial Espai IDI_Covid19, les pimes de les Illes Balears poden oferir o sol·licitar a les empreses participants tot tipus de material NO quirúrgic.

FEDER

Pàgina carregada en 0.0250 segons. IDI versió 3.2.0-dev