Noticas IDI

Proves de PCR en superfícies per a instal·lacions segures

L'empresa Sinergies, consultora i laboratori amb seu al Parc Bit, ha començat a comercialitzar a Balears una prova que permet identificar el virus SARS-CoV-2 en superfícies, en col·laboració amb l'empresa de base biotecnològica Genosalut.

El test, que es realitza segons el procediment PCR, permet detectar restes del virus en superfícies com taulells, barres de bar, recolzadors d'autobusos, lavabos, vehicles, ascensors, cuines o taules, entre d'altres.

Es recomana la realització de les proves a les zones on hi hagi més afluència de persones o risc de contaminació, segons el tipus d'activitat de l'establiment. Per exemple, en un supermercat seria convenient analitzar prestatgeries, caixes o taulells, mentre que en un petit comerç o una empresa de serveis s'analitzaria la zona de recepció i atenció al públic, lavabos, despatxos o vehicles.

Realitzar aquestes proves permet comprovar la neteja de les superfícies i establiments analitzats, després de realitzar-hi un procés de desinfecció, certificant així el correcte funcionament dels protocols i mètodes d'higiene aplicats.

Així, les empreses o entitats responsables d'aquestes zones poden garantir als seus clients la seguretat de les seves instal·lacions, a mesura que s'obrin al públic, segons el calendari de desconfinament que marquin les autoritats. L'objectiu d'aquesta prova és comprovar i certificar que els espais d'oci i de treball es trobin lliures de virus.

Sinergies també ofereix a les empreses i entitats, assessorament i adaptació dels protocols d'higiene i seguretat, personalitzats en cada cas.

Les Proves de PCR (Reacció en Cadena de la Polimerasa) és el més garantista, segons l'Organització Mundial de la Salut, per la seva alta fiabilitat (99%), tot i que els resultats no són immediats sinó que han de ser processats en laboratori. Els resultats s'obtenen en unes 24 hores, inclou la recollida de mostres per part de personal tècnic, l'extracció de l'ARN i amplificació pel mètode PCR i la determinació de la presència (o no) del coronavirus.

Sinergies és una empresa especialitzada en la realització d'analítiques, definició de protocols de neteja i autocontrol sobre APPCC, seguretat i higiene, legionel·la i piscines i en la realització d'accions formatives. Presta des de 2004 serveis per millorar la gestió des del punt de vista de la qualitat, el medi ambient, la sostenibilitat i la seguretat alimentària i hídrica.

Per la seva banda, Genosalut és una empresa de base biotecnològica, creada a Palma el 2012, amb la vocació d'utilitzar els avenços científics de la genòmica per millorar la qualitat de vida de les persones.

A més d'aquest servei per a la identificació de coronavirus en superfícies, Sinergies i Genosalut col·laboren en la posada a punt de mètodes per a identificar de forma ràpida altres tipus de virus com ara el norovirus, un dels més freqüents en empreses turístiques, que causa la gastroenteritis.

FEDER

Pàgina carregada en 0.0221 segons. IDI versió 3.2.0-dev