Noticas IDI

Guia d’adaptació al nou escenari postCOVID-19

L’IDI ha elaborat una guia per definir el canvi d’estratègia que hauran de dur a terme les empreses en l’adaptació a la nova etapa postCOVID-19. Aquest nou escenari implicarà modificacions en l’organització empresarial, i per això, des de l’IDI, s'ha redactat aquest document que té com a objectiu acompanyar les empreses durant el procés d’adaptació.

La “Guia per al canvi estratègic empresarial COVID-19” de l’IDI assenyala les tendències de consum més significatives de l’etapa postCOVID-19, i a les quals es podran adaptar les empreses que vulguin fer un gir en la seva trajectòria. Per exemple, s’ha notat un interès creixent cap a la compra del producte local, la digitalització del consum a través de la venda en línia, o la presa de decisions de compra amb criteris mediambientals i socials, fet que es traduirà en la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en l’estratègia empresarial. La por al contagi també serà una de les tendències de consum més significatives en el futur. Per això, tots els productes o serveis que implica la separació física, la desinfecció i la higiene prendran rellevància per als consumidors. Així mateix, també s’ha observat un interès per a l’alimentació i la vida saludable que pot ser una altra via de negoci per a les empreses.

L’escenari postCOVID-19 planteja uns valors nous per a les empreses, com establir nous marcs de col·laboració amb proveïdors, clients i competidors per tal de fer front a desafiaments comuns. Així mateix, les empreses hauran de tenir en compte que la sostenibilitat d’un negoci no dependrà només de la viabilitat econòmica, sinó també de la social i mediambiental. Finalment, la gestió del personal passa per la conciliació, el treball per objectius i el teletreball, que durant el confinament ha demostrat ser un recurs viable tant per a les persones treballadores com per a les empreses.

La guia de l’IDI presenta finalment una sèrie punts que han d’analitzar les empreses que vulguin fer un canvi estratègic davant del nou escenari, i que implica tant estudiar els factors externs i interns que afecten les empreses, els riscos de la situació actual i l’economia. Aquesta publicació es podrà trobar a l’apartat de la plataforma de col·laboració empresarial Recursos de l’Espai IDI_COVID19, creada per donar solucions a les demandes empresarials sorgides arran de la crisi sanitària, així com a l'apartat Guies i publicacions del web de l'IDI.

L'IDI, com a agència de desenvolupament regional de les Illes Balears, du a terme actuacions que contribueixen a fer les empreses i el teixit econòmic més competitiu a través de projectes dirigits a, col·lectius d'empreses i persones emprenedores que tenen desafiaments comuns vinculats a innovació, coneixement, internacionalització, espais industrials, comercialització o posicionament, entre d'altres.

FEDER

Pàgina carregada en 0.1481 segons. IDI versió 3.2.0-dev