Noticas IDI

Ajuts per a inversions per a la fabricació de dispositius mèdics, EPI i productes d'emergència per la COVID-19

La línia Covid és un ajut del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per fer costat a aquelles empreses que hagin fet un esforç enfront de la crisi COVID-19 amb projectes de fabricació de dispositius mèdics i productes de protecció individual EPI (segons llistat de l'Ordre de Sanitat) i aquells productes que siguin considerats d'emergència per al Govern.

L’ajut és en forma de subvenció de fins al 80% del pressupost finançable amb un límit de 500.000€ per beneficiari i segons les intensitats màxima de l'ajuda.
Aquesta convocatòria s'ha publicat dia 17 de juliol al BOE. El termini de presentació de sol•licituds finalitza el 30 de juliol.

Els tipus d'actuació finançable seran:
Projectes per a la producció de productes relacionats amb el COVID-19, que:
a) Estableixin noves instal•lacions per a la producció dels productes anteriorment ressenyats.
b) Expandeixin la producció de les seves estructures existents que produeixen aquest producte.
c) Converteixin línies de producció existents a aquest efecte.

I com a despeses finançables, es tenen en compte:
a) Edificació.
b) Aparells i Equips: Adquisició d'aparells i equips materials i/o amortització d'aparells i equips existents.
c) Enginyeria de procés de producció.
d) Despeses de validació tècnica.

 

 

FEDER

Pàgina carregada en 0.0231 segons. IDI versió 3.2.0-dev