Noticas IDI

Pla d'internacionalització 2020-2024

Ahir es va presentar el Pla d’Internacionalització de les Empreses de les Illes Balears, amb una vigència fins a 2024. El pla s'ha elaborat amb la finalitat d’incrementar la base de les empreses exportadores de les Illes Balears i afavorir l’obertura exterior de les empreses, mitjançant la diversificació dels sectors i l’ampliació dels mercats destí dels bens i serveis.

El Pla d’internacionalització 2020-2024 surt de l’acord assolit el mes de febrer, quan es constitueix la Mesa d’Internacionalització de les Empreses de les Illes Balears, que està format per representants de les conselleries de Model Econòmic, Turisme i Treball, i de Transició Energètica i Sectors Productius, l’IDI, les Cambres de Comerç de les Illes i l’ICEX. Es tracta, per tant, del primer pla que compta amb un consens de tots els agents implicats en processos d’internacionalització, i que havia estat llargament reivindicat des del sector.

Com a objectius concrets, el pla cerca conscienciar els col·lectius d’empresaris, pimes i estudiants de nivell mitjà i superior de la importància d’obrir-se a la internacionalització, donant suport a les empreses en els seus processos d’expansió i apostant per un model d’empresa internacionalitzada incorporada a les cadenes de valor global.

Els destinataris principals del Pla son emprenedors i pimes de les Illes sense negoci internacional, pimes amb negoci internacional, associacions empresarials i professionals i estudiants universitaris de grau mitjà i superior.

El pla s’estructura en cinc línies estratègiques:

1. Informació i sensibilització. Es pretén facilitar informació bàsica sobre internacionalització i comerç exterior i sensibilitzar els sectors empresarials i d’estudiants sobre aquest aspecte.

2. Formació i competitivitat. Per contribuir a la millora de la competitivitat de l’empresa a nivell internacional

3. Estratègia internacional. Amb l’objecte de facilitar a les empreses la realització i posada en marxa de la seva estratègia internacional.

4. Finançament. Amb suport financer a les empreses al llarg dels procés d’internacionalització a cada fase.

5. Mercats exteriors. Amb la finalitat de presentar les principals accions, programes i serveis existents per a fer negoci en mercats exteriors.

Ahir, també és va presentar la convocatòria d’ajuts a la internacionalització per a les empreses de les Illes, per un import global de 385.000 euros, que es publicarà en els propers dies al BOIB perquè a partir del mes de setembre les empreses s’hi puguin acollir. Aquests ajuts serviran tant per empreses que s’inicien en la internacionalització, com per aquelles altres que volen consolidar els seus projectes a l’estranger.

A la convocatòria d’enguany, les ajudes s’han adaptat a les circumstàncies de la COVID-19, amb una simplificació administrativa important en determinats tràmits de justificació de documents. A més, s’adrecen a empreses i autònoms que han realitzat un ERTO, a autònoms que han cessat la seva activitat o han reduït en un 75% la seva facturació i a empreses o autònoms que no es troben en cap supòsit anterior però també declaren responsablement l’afectació directa o indirecta per la COVID-19.

El termini subvencionable abarca de l’1 d’octubre de 2019 al 30 de setembre de 2020 i els imports màxims són de 10.000 euros per a projectes d’iniciació i fins a 20.000 euros en els projectes de consolidació, subvencionant en ambdós casos fins a un 50% dels costos elegibles.

FEDER

Pàgina carregada en 0.0232 segons. IDI versió 3.2.0-dev