Noticas IDI

La línia de finançament industrial IDI-ISBA amplia el període de presentació de sol·licituds fins el 2021

Les dues convocatòries anteriors han beneficiat a 195 empreses i han generat una inversió de 21,7 milions d'euros 

 La línia de finançament industrial de l’IDI (Institut Innovació Empresarial de les Illes Balears) i la Societat de Garantia Recíproca ISBA SGR ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds fins l’any 2021 per facilitar encara més a les empreses el finançament per iniciar una millora de la producció industrial. Així, l’ajut es podrà sol·licitar fins el dia 21 d’octubre de 2021. A més, el període de despeses subvencionables també s’allarga fins el dia 15 d’octubre del proper any.

 L’IDI, empresa dependent de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, destina un milió d’euros a la convocatòria, que suposen una injecció de 10 milions d’euros en línies de finançament per a inversió. Aquesta iniciativa és una actuació que deriva del Pla estratègic industrial 2018-2025.

 La línia d’ajudes està destinada a subvencionar durant els anys 2020 i 2021 les despeses financeres derivades d’inversions productives, inversions en eficiència energètica i en transformació digital de microempreses, petites i mitjanes empreses industrials.

 D’acord amb les bases, la línia de subvenció permetrà generar inversions per un import global de 10.000.000 € de la inversió principal i fins a esgotar-se els fons pressupostats. Del total autoritzat, l’IDI destinarà 480.000 € a cobrir interessos de les inversions financeres, mentre que 420.000 € cobriran els costs d’avals de l’ISBA i 100.000 € finançaran els costs derivats de les operacions financeres, concretament els costs d’estudi.

 Es podran beneficiar d’aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns domiciliades o que duguin a terme un projecte d’inversió per a la millora dels processos productius o de producte i que desenvolupin una activitat industrial d’algun dels epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) corresponent a activitats empresarials i serveis complementaris a la indústria.

 Les convocatòries de 2018 i 2019 varen beneficiar a 195 empreses industrials, i va suposar una inversió total de 21,7 milions d’euros. L’import mitjà avalat per empresa va ser de 95.000 euros. S’ha destacar que del total d’operacions formalitzades, un 30% varen ser inversions amb component innovador.

 Pel que fa als sectors que més han sol·licitat l’ajuda durant els dos anys anteriors, són el d’alimentació, instal·ladors i fabricació de productes metàl·lics. No obstant, tots els sectors industrials s’han acollit a les convocatòries anteriors.

FEDER

Pàgina carregada en 0.0283 segons. IDI versió 3.2.0-dev