Noticas IDI

Ajuts a la internacionalització per a pimes i autònoms adaptats a la covid-19

El BOIB ha publicat una convocatòria d’ajuts a la internacionalització dotada de 385.000€ per afavorir les exportacions de les empreses afectades per la COVID-19 de les Illes Balears. La convocatòria racionalitza i simplifica els tràmits respecte a anteriors edicions.

La convocatòria d’enguany unifica tots els ajuts dirigits a la internacionalització de les empreses (iniciació a la internacionalització, per una banda, i consolidació de projectes a l’exterior, per l’altre) en un sol text.


Així, la convocatòria d’enguany subvenciona dos tipus de projecte:
- D’iniciació: Màxim 10.000€ per empresa o 50% dels costs elegibles (abans màxim 6.000€ i 25-50% dels costs elegibles en funció de la puntuació de l’empresa)
- De consolidació: Màxim 20.000€ per empresa (abans màxim 18.000€ i 25-50% dels costs elegibles en funció de la puntuació de l’empresa)

ADAPTACIÓ A LA COVID-19
Els beneficiaris de la nova convocatòria hauran de complir algun dels següents requisits específics:
- Per a empreses o autònoms amb treballadors: Haver realitzat un ERTO per força major o per causes productives.
- Per a autònoms: tots aquells que han tingut dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat.
- Empreses o autònoms que no es troben en cap supòsit anterior i declaren responsablement l’afectació directa o indirecta per la COVID-19, cessant o reduint l’activitat en un 20%.

SIMPLIFICACIÓ DELS TRÀMITS
A més de la unificació de convocatòries, s’ha simplificat la tramitació de la sol•licitud (eliminant la fase de justificació i de valoració de projecte) i reduint la presentació de documentació (ja no calen les factures inferiors a 3.000€ ni lliurar pla d’internacionalització).
A més, s’ha inclòs dins les despeses subvencionables aquelles derivades del COVID-19 dins l’àmbit de l’exportació (són subvencionables, per exemple, l’adaptació dels productes a les noves mesures de seguretat i higiene). 

Les sol·licituds es resoldran per estricte ordre d’entrada i podran presentar-se del dia 5 al 15 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos). Les inversions del projecte s’han d’executar i pagar en el període comprès entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020.

Fulletó ajudes

FEDER

Pàgina carregada en 0.0274 segons. IDI versió 3.2.0-dev