Noticas IDI

L’IDI realitza un estudi per conèixer la disponibilitat de sòl industrial a les Illes Balears

Conèixer el sòl industrial disponible i la seva ubicació és l’objectiu de l’estudi que s’està realitzant des de l’IDI, amb la col·laboració de SITIBSA. Un cop finalitzat, els resultats es podran consultar com una capa més del Mapa Urbanístic de les Illes Balears (MUIB).

Gràcies a l’estudi, els interessats podran identificar les parcel·les industrials, saber si estan construïdes, i si estan ocupades. Aquesta informació serà una eina molt útil que facilitarà la tasca de l’empresariat que cerca terreny per instal·lar noves indústries o negocis a les Illes Balears.

A més, la recerca de les dades que està duent a terme permetrà saber els usos actuals del sòl industrial de les Illes, si està ocupat per indústries, comerços o serveis. D’aquesta forma, gràcies a l’estudi, tendrem una visió més completa i global de l’estat de les infraestructures industrials actuals, imprescindible per poder aconseguir un creixement del sector i, en conseqüència, una diversificació de l’economia de les Illes.

Per tal de poder completar l’estudi, des de l’IDI s’ha realitzat una enquesta destinada a l’empresariat, ajuntaments, associacions empresarials i industrials i altres agents econòmics. L’objectiu és conèixer les necessitats de sòl industrial per territoris i sectors empresarials.

Per això, us demanam si podeu contestar l’enquesta. Teniu temps fins el proper dia 15 de gener.

FEDER

Pàgina carregada en 0.0206 segons. IDI versió 3.2.0-dev