Noticas IDI

Formació en línia per al teixit comercial de les Illes Balears

L’IDI posa a disposició del teixit comercial una sèrie de píndoles formatives per professionalitzar el sector i acompanyar-lo perquè s’adaptin millor als canvis que vivim actualment.

Les píndoles formatives es presenten en format en línia per tal de facilitar-ne el visionat als comerciants, que podran connectar-se a la web de l’IDI quan vulguin i les vegades que ho necessitin. Pel que fa a les temàtiques, s’ha optat per tractar problemàtiques actuals, com puguin ser alternatives per a la reactivació del comerç, la negociació amb els bancs o tècniques de venda. L’objectiu és oferir eines per promoure la innovació en el sector.

A través d’aquestes formacions, l’IDI vol sensibilitzar els comerços de la necessitat d’innovar i d’introduir la transformació digital dins la seva estratègia empresarial. Així mateix, també es persegueix millorar la capacitació de l’empresariat davant dels reptes que es presenten per al comerç.

La formació es pot veure a www.idi.es, a l’apartat de Formació en Línia.

Les formacions disponibles són:

FEDER

Pàgina carregada en 0.0294 segons. IDI versió 3.2.0-dev