Noticas IDI

Comencen les tutories de seguiment per al professorat d’ICAPE

Aquesta setmana comencen les tutories de seguiment d’ ICAPE, durant les quals tècniques es reuniran amb el professorat que imparteix aquest programa d’impuls a l’emprenedoria a les aules.

Enguany, a causa de la pandèmia, les trobades seran digitals i serviran per posar en comú les experiències de treballar ICAPE en un curs molt diferent. A més, l’IDI també donarà a conèixer totes les novetats d’aquest any motivades principalment per la Covid-19.

S’ha organitzat una tutoria per a cada línia del programa: EME (educació primària), JES (educació secundària), JEA (formació professional bàsica) i JEP (formació professional de grau mitjà i superior).

L’objectiu d’ICAPE és impulsar les capacitats emprenedores dels alumnes, al mateix temps que es treballen els valors i la responsabilitat social. A més, es pretén que els estudiants aprenguin a treballar en equip, prendre decisions  i assumir responsabilitats, a través de la metodologia de treball cooperatiu que es du a terme dins l’aula.

 

 

FEDER

Pàgina carregada en 0.0195 segons. IDI versió 3.2.0-dev