Noticas IDI

Noves ajudes per al teixit comercial de proximitat

Els comerços de les Illes Balears ja poden sol·licitar les ajudes de la Direcció General de Comerç destinades a la modernització i continuïtat dels negocis. L’objectiu de les subvencions és protegir i fomentar el petit comerç, local, de proximitat i sostenible.

La quantia d’aquesta nova convocatòria ascendeix a 1,4 milions d’euros, i està destinada a la rehabilitació i la modernització del petit comerç. Les actuacions subvencionables inclouen les inversions en millora tecnològica; inversions que contribueixin a una economia baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat; millora de l’accessibilitat i l’eliminació de les barreres arquitectòniques; compra d’equipament necessari per a la modernització i la millora de la imatge de l’establiment; obres i reformes per a la millora i la modernització de l’establiment, i en especial, aquelles dirigides a adaptar el comerç a les noves necessitats sorgides arran de la pandèmia.

Com a novetat d’enguany, els comerços poden sol·licitar l’ajut per cobrir fins al 20% de la despesa corrent. A més, a l’hora de tramitar els expedients, es valorarà si el comerç sol·licitant està ubicat en una zona que s’hagi hagut de confinar per mor de la pandèmia de la COVID-19. S’hi poden acollir tots els projectes que s’hagin duit a terme a partir de l’1 de novembre de 2020 i fins al 15 de setembre de 2021.

Les ajudes es poden sol·licitar fins el dia 6 d’abril. Per a més informació podeu consultar aquest enllaç. 

 

FEDER

Pàgina carregada en 0.1282 segons. IDI versió 3.2.0-dev