Noticas IDI

El sistema d'informació geogràfica que permet conèixer la disponibilitat de parcel·les industrials a les Illes Balears

L’IDI ha estat l’encarregat de recollir les dades per al Sistema d’Informació Geogràfica de Sòl Industrial (SIG) amb visites als municipis i als polígons industrials existents. Posteriorment, s’han validat les dades amb SITIBSA, que ha creat un visor que es pot trobar aquí i també al visor general de l’IDEIB (Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears), desenvolupat per SITIBSA. 

El visor de sòl industrial permet identificar la referència cadastral de les diferents parcel·les, l’illa i l’adreça, si es troben a un polígon o a una zona aïllada, les dimensions en m2, si estan edificades, i si estan en explotació o disponibles.

Tota aquesta informació facilitarà la tasca de persones empresàries i emprenedores que vulguin implantar una indústria a les Illes Balears, que podran consultar amb el visor les principals dades de les parcel·les, així com la seva disponibilitat. A més, tota la informació recollida pel SIG servirà perquè les administracions tenguin una visió real del sòl industrial de les Illes i puguin desenvolupar polítiques efectives.

Les primeres dades disponibles que es deriven del SIG és que les Illes Balears compten amb 9.791.707 metres quadrats de sòl industrial, dels quals un 14,58% està disponible (1.427.866 m2). És a dir, Balears té 818 parcel·les industrials lliures de les 3.936 existents.

 

FEDER

Pàgina carregada en 0.0200 segons. IDI versió 3.2.0-dev