Noticas IDI

L’IDI llança un nou projecte, LOOP Disseny i Circularitat, per promoure el disseny sostenible

L’IDI llança el projecte LOOP Disseny i Circularitat amb l’objectiu de promoure la implementació del disseny com a element estratègic en la millora competitiva de les empreses. Amb el concepte de circularitat com a eix central, professionals del disseny i una selecció d’empreses han desenvolupat un seguit de productes que obeeixen als estàndards de l’estètica, la funcionalitat i l’economia circular.

El propòsit de LOOP Disseny i Circularitat és fomentar l’ús de matèries primeres més sostenibles, investigar en nous materials innovadors i la recerca de solucions que precisen de recursos més sostenibles per aconseguir la mateixa funcionalitat i qualitat. A més, es requereixen fabricants i productors que treballin conjuntament amb les indústries creatives per concebre nous productes, nous models de negoci i noves maneres de fer i de pensar, per contribuir així a redissenyar l’entorn.

En aquests moments, una desena d’empreses i professionals participen en el projecte LOOP: Lafiore Artistic Glass, Estudio La Pecera, Marta Àgueda, Adriana Meunie, Huguet Rajoles Hidràuliques, Contain, Tonia Fuster, Nico Guevara, Niels Datema, ReThink Ibiza, Català Roig i Ted’A.

El projecte LOOP Disseny i Circularitat compta amb una plataforma web, on es destaquen les creacions que comparteixen aquests valors i es fomenta la participació d’equips multidisciplinaris per compartir i generar coneixement, així com afavorir connexions i sinergies entre empreses. Es pretén d’aquesta manera sensibilitzar el conjunt de sectors empresarials de la importància de connectar la creativitat i la circularitat i integrar-ho en la seva estratègia.

En concret, la plataforma LOOP vol aconseguir:

Sensibilitzar sobre la importància de connectar la creativitat i circularitat, a partir de la utilització de materials de proximitat, la reutilització i la transformació dels residus i l’experimentació al voltant de nous materials més innovadors i sostenibles.

Compartir els noms i treballs de dissenyadors i productors locals que, a partir dels materials i processos creatius que s’incorporen des del principi, creen nous productes més sostenibles que es puguin regenerar, reutilitzar, transformar i projectar cap a una economia circular.

LOOP engloba els projectes en quatre àmbits: circularitat, reutilització, transformació i proximitat.

CIRCULARITAT

Sota aquest concepte s’han desenvolupat els tres projectes d’Estudio La Pecera, Marta Àgueda i Adriana Meunie, en què el disseny i la innovació es materialitzen a partir de matèries primeres locals orgàniques i inorgàniques que es rebutgen. És una proposta de futur amb els treballs realitzats per dissenyadors i empreses a partir de materials que actualment es consideren residus.

REUTILITZACIÓ

La reutilització concedeix una segona oportunitat als residus. No es modifica el material de l’objecte rebutjat, sinó que simplement es torna a usar amb una altra finalitat. En aquest sentit, una vegada generat el residu, la reutilització és el procés més sostenible, ja que permet un ús posterior sense invertir grans quantitats econòmiques i evita la despesa energètica en la seva transformació.

Es tracta d’una solució perquè les empreses del sector industrial rendibilitzin la seva tasca en la gestió de residus ambientals. Exemples d’això són els terratzos d’Huguet, el projecte de TEd’A i el disseny dels llums de Tonia Fuster.

TRANSFORMACIÓ

En general, quan un producte ja ha estat utilitzat es descarta i es converteix en una deixalla. No obstant això, en molts casos és possible recuperar-lo a través de diferents processos perquè, ja sigui íntegrament o en part, es pugui tornar a utilitzar. Els productes transformats són el resultat d’una restauració o una modificació d’uns altres que ja s’havien fabricat i utilitzat amb anterioritat.

També es produeix a partir d’un procés fisicoquímic o mecànic que consisteix a sotmetre una matèria o un producte ja utilitzat a un cicle de tractament total o parcial per obtenir una matèria primera o un nou producte. Així mateix, es podria definir com l’obtenció de matèries primeres a partir de deixalles, introduint-les de nou en el cicle de vida (vidre, paper, cartó, metall, etc.). Els dissenyadors Nico Guevara i Neils Datema han desenvolupat un producte a partir de reutilitzar el vidre de la marca Lafiore. Per la seva part, ReThink Ibiza aposta per la innovació i sostenibilitat replantejant el disseny d'interiors i arquitectura a través de la maquetació 3D, fabricació de mobles a mida i decoracions personalitzades.

PROXIMITAT

La producció local a petita escala defensa una forma alternativa de fer. Un sector ple de talent que promou el poder del lloc on es fan les coses, el disseny, la qualitat dels materials, qüestions de la matèria com la gravetat i la tacticitat i el valor de ser creacions originals. Una producció més pausada, que prioritza els materials locals, que valora les singularitats i que és capaç de definir-se i adaptar-se als nous temps, integrant tecnologies sense perdre la seva essència. Català Roig dissenya la botella de reg com un producte que simbolitza aquesta forma de fer, mentre Contain dissenya llums utilitzant una tecnologia que permet incorporar nous materials.

LOOP promou aquesta forma d’entendre la producció artesanal i industrial en què el disseny és el protagonista, no només per cobrir una necessitat puntual, sinó com una plataforma de referència i una nova forma de pensar i afrontar el futur per a les empreses.

FEDER

Pàgina carregada en 0.0233 segons. IDI versió 3.2.0-dev