Noticas IDI

Convocatòria de subvencions NextG per a instal·lacions d'autoconsum en el sector serveis i altres sectors productius

Convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l'economia, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica ha aprovat la convocatòria pública de subvencions per a l'execució dels programes d'incentius lligats a l'autoconsum i l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

Beneficiaris: poden ser beneficiaris d'aquesta subvenció:

1- Persones jurídiques i agrupacions d'empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que duguin a terme una activitat econòmica per la qual s'ofereixin béns o serveis en el mercat, en el qual estan inclosos, entre altres:

  • Els gestors de polígons industrials, de naturalesa pública o privada.
  • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'actuacions en l'àmbit de l'energia.
  • Les empreses de serveis energètics (ESE) o proveïdors de serveis energètics definits en el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer. Per poder ser beneficiàries, aquestes empreses han d'actuar conforme al contracte que tinguin establert en la propietat, dur a terme les inversions incloses en alguna de les tipologies d'actuacions recollides en aquesta convocatòria, així com acreditar la seva actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.

2- Les comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia.

Quantia: l'import econòmic màxim d'aquesta convocatòria és de 5.621.482,71 euros, finançats amb els fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Les subvencions es concedeixen amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma per als exercicis de 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025.

Termini: el termini per sol·licitar la subvenció és des del 20 de setembre fins que s'esgoti el crèdit, o fins al 31 de desembre de 2021.

Més informació en aquest enllaç

 

FEDER

Pàgina carregada en 0.0216 segons. IDI versió 3.2.0-dev