Noticas IDI

Nous ajuts a la inversió industrial per un import de 4,7 milions d'euros

La Direcció General de Política Industrial ha aprovat un conjunt d’ajuts destinats a impulsar la implantació, el creixement i la millora dels sectors productius de les Illes Balears per un import total de 4,7 milions d’euros.  

Aquests ajuts s’articularan en dues convocatòries:

Ajuts destinats a donar suport a grans actuacions d’inversió (1.000.000 €).

Adreçats a donar suport a la realització de grans inversions de caràcter industrial mitjançant l’adquisició d’actius fixos i a l’adquisició d’inversions immaterials associades al procés industrial que hagin de ser utilitzades o entrar en funcionament per primera vegada.

Aquesta línia, dotada amb un import d’1.000.000 €, s’articularà com a subvenció amb una intensitat d’ajut del 50 %, amb un import màxim de 200.000 € per sol·licitud, que correspon al màxim estímul públic d’acord amb el reglament de la Unió Europea.

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts totes les pimes incloses dins la secció C (indústries manufactureres) de la classificació d’activitats econòmiques CNAE 2009 i les empreses d’edició de videojocs CNAE 5821. Les propostes d’inversió han d’incloure el manteniment de la plantilla actual i la creació neta de llocs de treball, així com una inversió mínima de 100.000 € i 25.000 €, respectivament. Les sol·licituds les valorarà una comissió avaluadora seguint el mètode de concurs i no per ordre d’entrada. El període subvencionable d’aquest ajut serà el comprès entre l’11 de novembre de 2021 i el 10 de novembre de 2022.

Més informació

 

Ajuts destinats a donar suport a la modernització i la digitalització (3.700.000 €).

Adreçats a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria, i la promoció i implantació de les TIC dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Consisteix en tres programes destinats a l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada:

Programa I. Disseny i innovació: preveu com a actuacions subvencionables el cost de contractació extern de projectes de disseny i innovació industrial (consultoria, centres tecnològics, universitats…) encaminats a adquirir nous coneixements per desenvolupar nous productes, processos, serveis i/o prototipus. Inversió superior a 2.000 €, import màxim 10.000 €.

Programa II. Producció: programa destinat a la millora competitiva a través de la millora tecnològica. Inversió superior a 5.000 €, import màxim 20.000 €.

Programa III. Digitalització: programa destinat a la millora competitiva en relació amb els avantatges de la indústria 4.0 i la digitalització. Inversió superior a 5.000 €, import màxim 20.000 €.

Més informació

 

Aquestes sol·licituds es resoldran per estricte ordre d’entrada. El període subvencionable d’aquest ajut serà el comprès entre l’11 de novembre de 2021 i el 24 de setembre de 2022.

El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes a partir del 24 de gener de 2022.

 

FEDER

Pàgina carregada en 0.0171 segons. IDI versió 3.2.0-dev