Noticas IDI

Noves ajudes per al teixit comercial de proximitat per valor de 2,2 milions d’euros

Els comerços de les Illes Balears ja poden sol·licitar les ajudes de la Direcció General de Comerç destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i de determinades empreses de serveis, així com facilitar la continuïtat dels establiments considerats emblemàtics, i que atendrà amb especial atenció a les empreses més afectades per la crisi de la COVID-19.

La quantia d’aquesta nova convocatòria ascendeix a 2,2 milions d’euros, i les actuacions subvencionables són:

  • Inversions per a la millora tecnològica i digital encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial.
  • Inversions que impliquin un avenç cap a una economia baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat.
  • Inversions per millorar l’accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.
  • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la modernització de l’establiment.
  • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la millora de la imatge de l’establiment.
  • Obres i reformes en general que comportin la millora i modernització de l’establiment, i en especial les que siguin necessàries per adaptar els locals a les noves necessitats sorgides a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Es poden acollir als ajuts autònoms i/o titulars de petites empreses del sector del comerç detallista o de determinades empreses de serveis, amb establiment físic a les Illes Balears, que facin venda presencial, amb seu social a les Illes Balears. La novetat d'aquesta convocatòria és que inclou, a més, els epígrafs de perruqueria, establiments de fotografia i floristeries, i que tindran més puntuació els establiments que estiguin o hagin estat en els últims 6 mesos en un programa de formació, innovació o consultoria, amb algun ens públic, sindicat, patronal o cambra de comerç.

La quantia de la subvenció és del 80 % del cost elegible del projecte (IVA exclòs) i amb un total màxim de 9.000 euros per beneficiari. El projecte o l’actuació presentada ha de tenir un cost elegible mínim de 2.000 euros (IVA exclòs).

Les ajudes es poden sol·licitar fins el dia 1 d’abril de 2022.

Més informació 

FEDER

Pàgina carregada en 0.0204 segons. IDI versió 3.2.0-dev