Noticas IDI

Més de 20 entitats es comprometen a impulsar la formació de qualitat en el Pla de Mallorca

L’IDI  formarà part de la Taula de Formació, Ocupació i Empresa de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. Aquest, les diferents entitats que hi participen han signat a la seu de la Mancomunitat el Protocol General d’actuacions per a l’impuls de la formació. La Taula neix com un instrument de participació i es constitueix com a plataforma de treball i reflexió. 

L’objectiu és treballar de manera coordinada per multiplicar l’impacte de les actuacions, evitar solapaments i duplicitats en l’oferta, optimitzar els recursos existents, crear sinergies entre les parts i generar al Pla de Mallorca una oferta formativa de qualitat.

A través del Protocol s’acorda: generar al Pla de Mallorca una oferta de qualitat; coordinar l’adequació entre la formació dissenyada per les entitats i la demanda del teixit empresarial; planificar noves formacions professional i certificats de professionalitat; gestionar instruments per difondre l’oferta formativa; analitzar les necessitats de les empreses en matèria d’ocupació; desenvolupar iniciatives generadores d’ocupació de qualitat; impulsar iniciatives de suport a l’emprenedoria; impulsar i dinamitzar accions conjuntes específiques en temes d’interès compartit, etc.

FEDER

Pàgina carregada en 0.0158 segons. IDI versió 3.2.0-dev