Noticas IDI

Jornada per reflexionar sobre les implicacions ètiques de la intel·ligència artificial a les empreses

"La intel·ligència artificial està guanyant terreny en diversos camps i el seu impacte en la societat i més específicament a l'empresa és cada cop més evident. Davant d'aquesta realitat, consideram primordial abordar de manera conjunta les implicacions ètiques que aquesta tecnologia pot tenir"

Aquesta introducció feta amb ChatGPT és un bon exemple de com la IA ens pot ajudar o suplir en algunes tasques de les que fins avui havíem fet els humans.

Per aquest motiu, l’IDI i Eticentre han organitzat la Jornada de Reflexió sobre Intel·ligència Artificial i Implicacions Ètiques a l’Empresa. L'objectiu és obrir un espai de diàleg i anàlisi on professionals puguin compartir coneixements, experiències i reflexions en relació amb la intel·ligència artificial i com garantir un desenvolupament idoni.

La jornada tindrà lloc el dijous 23 de novembre, de 16.30 a 19.30 h, al Centre Bit Raiguer d’Inca.

La jornada tindrà dues parts diferenciades, la presentació d'Alejo Ecube, CEO de FDSA, empresa tecnològica i desenvolupament de software, que introduirà la temàtica de com la tecnologia ens afectarà amb IA. Ecube també ha escrit un llibre sobre el seu model, Autogestió, que entregarà a les persones participants a la jornada.

L'agenda inclourà taules de discussió posteriors a la presentació, dinamitzades per arribar a unes conclusions que seran publicades amb posterioritat:

1. IA Aplicada a Col·lectius Vulnerables:

- Com la IA pot ser utilitzada per abordar les necessitats de col·lectius vulnerables?

- Quines són les implicacions ètiques a tenir en compte quan es tracta de col·lectius en situació de vulnerabilitat?

2. IA Aplicada a la Gestió del Talent:

- Com la IA està transformant la selecció, el desenvolupament i la gestió del talent dins de les organitzacions?

- Quins desafiaments ètics sorgeixen en l'ús de la IA per gestionar el talent dels empleats?

- Com garantir que la IA sigui justa i equitativa en aquest context?

3. IA Aplicada a la Sostenibilitat:

- De quina manera la IA pot contribuir a la sostenibilitat i la responsabilitat social empresarial?

- Quines implicacions ètiques hi ha en l'ús de la IA per a la presa de decisions sostenibles?

- Tenim ja casos en què la IA ha estat un factor clau per millorar la sostenibilitat empresarial.

Aquest esdeveniment és gratuït i està obert a tots els interessats que s’hi han d’inscriure a través d’aquest enllaç.

FEDER

Pàgina carregada en 0.0240 segons. IDI versió 3.2.0-dev